Visie van de club

Een voetbalclub voetbalt. Ok... maar hoe we dat doen is minstens even belangrijk. Hieronder vind je de visie van de club op hoe wij als voetbalclub willen zijn. Je vind hieronder onze visie op trainen, op wedstrijden, op hoe we willen dat er met onze voetballertjes wordt omgegaan. FC Daknam is naast een voetbalclub vooral een familieclub waar iedereen zich thuis kan voelen. Onze visie sluit daar natuurlijk bij aan.

Hieronder vind je onze visie. Wil je dit ook afdrukken, dan kan je hier onze visie downloaden.

Iedereen die bij FC Daknam wil voetballen dient een charter te ondertekenen met een aantal basisafspraken. Dit charter kan je hieronder downloaden. 

Algemene visie


FC Daknam heeft een visie om jeugd en sport te combineren en zo te werken aan een duurzame en gezonde maatschappij. Samen met de ouders en medewerkers van FC Daknam proberen we onze kinderen een aantal normen en waarden bij te brengen, en zo mee te bouwen aan hun toekomst.

Visie op jeugd

Het is voor FC Daknam belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier te laten voetballen. Alle jeugdspelers op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het moderne voetbalspel aangeboden. Het gaat dan met name over techniek, tactiek en inzicht maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen die in deze moderne tijden zeer belangrijk zijn. In onze jeugdopleiding staat het plezier (fun factor) centraal. Na de jeugdopleiding moeten onze spelers op zoveel mogelijk plaatsen inzetbaar zijn. Op deze manier kan een goede doorstroming naar de senioren plaatsvinden. Tijdens de jeugdopleiding krijgt ook het sociale aspect (leren omgaan met elkaar, beleefdheid, het als team leren samenwerken) steeds meer en meer aandacht. Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk en belangrijk maar dit mag nooit een doel op zich zijn. Ook leren verliezen en daarmee omgaan maakt onderdeel uit van de jeugdopleiding. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat winnen voor FC Daknam niet belangrijk is. 
Het opleiden tot “winnaars en winnaarsmentaliteit” is namelijk ook een onderdeel van de jeugdopleiding. Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de mogelijkheden. Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het uitgangspunt. Zonder plezier zullen jeugdspelers en ook trainers het niet lang volhouden. Plezier in voetbal hebben spelers wanneer ze samen kunnen winnen en scoren. Aanvallend voetbal spelen is dus zeer belangrijk. Om dit te kunnen realiseren zullen de spelers de bal moeten kunnen veroveren, kunnen samenspelen en als team doelpunten moeten maken. Om dat te leren moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren, waarbij structuur maar ook bepaalde afspraken onontbeerlijk zijn. Trainers en de jeugdopleiding hebben hier een zeer belangrijke rol. Daarom moeten onze trainers goed begeleid worden zowel op gebied van organisatie als op technisch vlak. ​

Visie op trainen
 

Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen! Voetballen op straat is niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen. Daarom willen we bij FC Daknam een visie ontwikkelen die gebaseerd is op alle kenmerken van het moderne voetbal. FC Daknam wil dat bij zijn jeugdopleiding men uitgaat van deze visie waar “voetbal” in al haar facetten centraal staat in de trainingsopzet. 

Voetbaleigen kenmerken : 

 • Doelpunten maken/voorkomen 

 • Opbouwen en samenspel 

 • Doelgerichtheid 

 • Snelle omschakeling balbezit/balverlies 

 • Spelen om te winnen vanuit een gezond stadpunt 

 • Veel herhaling op training om bepaalde doelstellingen te kunnen realiseren 

 • Goede planning en organisatie 

 • Geen lange wachttijden 

 • Demo geven 

 • Voldoende en goed trainingsmateriaal 


Om dit te kunnen realiseren houden we natuurlijk rekening met: 

 • leeftijd 

 • vaardigheid 

 • arbeid/rust verhouding 

 • juiste “coaching” 

 • spelbedoelingen duidelijk communiceren naar de jeugdspelers 

 • spelers zelf laten leren : vragen stellen, hun zelf de oplossing laten geven (zeer belangrijk) 


Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan. Een training moet niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk. De jeugdspelers van FC Daknam moeten met plezier de weg naar onze pleinen vinden en daarbij spelen de trainers en het jeugdbestuur een zeer belangrijke rol. Het speelse karakter bij onze jongste spelers evolueert natuurlijk naar een meer prestatie gericht werken bij onze oudste spelers. De basis van iedere training wordt gevormd door de belangrijkste punten van de Daknam Visie. Training en oefenstof !! 

Visie op wedstrijden: 

Het uitgangspunt voor het spelen van wedstrijden is: 

 

 • verzorgd en opbouwend voetbal uitgaan van de eigen kwaliteiten en basis van de eigen technische vaardigheden

 • de spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijk voetballers, het is logisch dat dit alleen maar kan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen 

 • het is ook een zeer belangrijke taak van de trainers om zeer duidelijk aan te geven wat met verwacht van bepaalde posities op het plein (maak gebruik van het bord voor de match !!. Hierdoor zullen onze jeugdspelers beter en beter begrijpen wat we verwachten van bepaalde posities. Het is de bedoeling dat wij een duidelijk overzicht geven aan alle basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht voor elke positie 

 • Trainers maken na elke match een evaluatie voor zichtzelf. De mindere punten komen aan bod tijdens de volgende trainingen. Uniformiteit tussen de trainers is dus zeer belangrijk !! Speelduur: 


Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechtersblad staat 50 % speelgelegenheid per wedstrijd door het systeem van vliegende vervanging toe te passen We vragen om een vast systeem toe te passen bij elke ploeg. Bij de ploegen met elf spelers is dit dus met 4 spelers achteraan. (zie bijlage voor andere ploegen). Om de gekozen speelwijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om aan de besprekingen, trainingen en voor- en nabesprekingen van wedstrijden de nodige aandacht te besteden. 

De volgende elementen komen in trainingen en wedstrijdbesprekingen steeds aan de orde:

 

 • formatie, veldbezetting, veldverdeling 

 • speelwijze (hoe wordt er verdedigd , opgebouwd en aangevallen) 

 • taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities 

 • positiespel 

 • winnen van 1 tegen 1 duels 

 • rendement in de eindfase (scoringskansen) 

 • benutten van kansen Bijhorende taken worden puntsgewijs uiteengezet

Charter voor spelers


Afspraken van de club uit: 

 

 • Zorg ervoor dat jullie waardevolle voorwerpen thuis laten, de club is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen ervan.

 • Voetbalschoenen klop je of borstel je buiten af alvorens de kleedkamers binnen te gaan. 

 • Iedereen dient zich te douchen na iedere training en wedstrijd. (badslippers zijn verplicht).

  • Voor U7 : mogen de ouders aanwezig zijn in de kleedkamer. 

  • Voor U8 : mogen de ouders aanwezig zijn tot nieuwjaar, daarna niet meer. 

  • Vanaf U9 : geen ouders meer in de kleedkamer, alleen nog trainer en de ploegbegeleider. Sommige trainers kunnen een tijdslimiet opleggen voor het douchen. 

 • Zorg ervoor dat al uw sportkledij gemerkt is, zo wordt het verlies tot een minimum beperkt. 


Afspraken voor de training: 

 

 • Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn op training, d.w.z. ten laatste 10 min. voor aanvang training. 

 • De spelers tonen respect voor iedereen en elkaar. Niemand wordt gepest !!!

 • Na het einde van de training helpt iedereen bij het opbergen van het trainingsmateriaal. Indien de oefenballen vuil zijn gelieve deze te reinigen en eventueel af te drogen. 


Afspraken voor de wedstrijd: 

 

 • Iedere speler dient in dezelfde outfit (clubtraining) naar de wedstrijd te komen. 

 • Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijd. De trainer of ploegbegeleider zal jullie op de laatste training voor de wedstrijd steeds het tijdstip meedelen wanneer er wordt afgesproken. Gelieve deze afspraken dan ook strikt na te komen. 

 • Respect voor andermans zaken. 

 • Iedereen (trainers, ploegbegeleiders, scheidsrechters, tegenstrevers) met respect benaderen. 

 • Wij eisen een sportief gedrag van onze spelers, trainers en ploegbegeleiders. Ontoelaatbare uitlatingen richting tegenstrever en of scheidsrechter moeten vermeden worden. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste speler verhalen. 

 • Het is de trainer die de ploeg coacht. Ouders, familieleden, vrienden zijn enkel supporters. 

 • Jullie worden jaarlijks driemaal grondig geëvalueerd worden door de trainer en jeugdcoördinator. Uw sterke en eventuele werkpunten zullen u meegedeeld worden. 

 • Bij kwetsuur op training of wedstrijd vraagt men aan de trainer of afgevaardigde een formulier ‘aangifte van ongeval’ Dit laat je door de behandelende geneesheer invullen, daarna bezorg je dit formulier aan onze gerechtigd correspondent​​

Charter voor ouders

 


De kinderen steunen en aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Moedig je kind aan altijd zijn best te doen en dit op een sportieve manier!​

 • Stimuleer je kind zich aan de regels van het spel te houden. Draag de “Fair-play” hoog in het vaandel. 

 • Laat de coaching over aan de trainer. Anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn. 

 • Wij eisen een sportief gedrag van onze spelers, trainers en ploegbegeleiders. Ook naar de ouders toe verwachten wij hetzelfde. Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie. Ontoelaatbare uitlatingen richting tegenstrever en of scheidsrechter moeten vermeden worden. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste ouder(s) verhalen. 

 • Zorg ervoor dat je kind kan terugvallen op thuis. Zorg ervoor dat ze voldoende rust hebben en een gezonde voeding krijgen. 

 • Steun je kind bij tegenslagen en relativeer goede prestaties. 

 • Als je het niet eens bent met de mening van de trainer, praat er dan over met hem. Dit gebeurt het liefst onder vier ogen en niet aan de toog. 

 • Zorg ervoor dat je kind waardevolle voorwerpen thuis laat, de club is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen ervan. 

 • Zorg ervoor dat alle sportkledij van uw kind gemerkt wordt , zo wordt het verlies tot een minimum beperkt. 

 • Zorg ervoor dat uw kind altijd op tijd is zowel op training als op de wedstrijd. 

 • Alle spelers dienen in dezelfde outfit (clubtraining) naar de wedstrijd te komen. 

 • Ieder kind dient zich te douchen na iedere training en wedstrijd. o Voor U7 : mogen de ouders aanwezig zijn in de kleedkamer. o Voor U8 : mogen de ouders aanwezig zijn tot nieuwjaar, daarna niet meer. o Vanaf U9 : geen ouders meer in de kleedkamer, alleen nog trainer en ploegbegeleider. 

 • Steun de club F.C. Daknam in de mate van het mogelijke. Neem deel aan de jaarlijkse aktiviteiten zoals ons jeugdtornooi, eindeseizoenbarbecue, … Dankzij jullie steun kunnen we de werking van de club verbeteren.

 • Jaarlijks zal uw kind driemaal grondig geëvalueerd worden door de trainer en jeugdcoördinator. Hun sterke en eventuele werkpunten zullen hen meegedeeld worden. 

 • Bij kwetsuur op training of wedstrijd vraagt men aan de trainer of afgevaardigde een formulier ‘aangifte van ongeval’ Dit laat je door de behandelende geneesheer invullen, daarna bezorg je dit formulier aan onze gerechtigd correspondent.

Racisme


De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport speelt in het samenbrengen van mensen uit verschillende culturen en van verschillende afkomst. De clubs engageren zich daarom om fair-play in het voetbal te promoten en een rode kaart te tonen tegen alle vormen van racisme en discriminatie.

 

 • Door via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden; 

 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen; 

 • Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert; 

 • Door de opname van een clausule in hun ‘Reglement van Inwendige Orde’ waarin elke vorm van racisme en discriminatie, zoals antisemitisme, homofobie, islamfobie… en de symbolen die ermee gepaard gaan, worden verboden; 

 • Door het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken teneinde de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt; 

 • Door alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op hun websites te verwijderen; 

 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elke vorm van racisme of discriminatie; 

 • Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties; 

 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; 

 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en het engagement om daar waar mogelijk, passende voorzieningen te treffen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken; 

 • Door het regelmatig evalueren van de principes van dit charter. Daartoe kunnen de clubs ondersteuning vragen aan gespecialiseerde instellingen, aan de bondsinstanties en aan de minister bevoegd voor sport. De clubs verbinden zich ertoe dit charter op een zichtbare plaats te hangen in de kantine en op hun website te plaatsen.

(c) FC Daknam 2019